Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos socialinės paramos centras - rūpinamės jumis!!!

Pr-Pn: 8.00 - 17.00

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE IR GUSEVO RAJONO SAVIVALDYBĖJE (PROJEKTO NR. LT-RU-1-047)

Baigtas įgyvendinti projektas pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą, kuri buvo parengta pagal Europos kaimynystės priemonę finansuojamą Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos. Programa skatino ir plėtė bendradarbiavimą per sieną tarp Lietuvos ir Rusijos pasienio regionų ir tiesiogiai prisidėjo prie bendro tikslo – pažangos kuriant bendrą gerovę ir gerą kaimynystę tarp dalyvaujančių šalių.

Projekto tikslas – tobulinti socialines paslaugas, siekiant pagerinti senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių priežiūrą, mažinti socialinę atskirtį, skurdą ir užtikrinti jiems patogias gyvenimo sąlygas abejose sienos pusėse.

Pagrindinis paramos gavėjas – viešoji įstaiga Kazlų Rūdos socialinės paramos centras, paramos gavėjas Nr. 2 – savivaldybės biudžetinė įstaiga „Kompleksinis socialinių paslaugų centras Gusevo rajono savivaldybės gyventojams“. Bendra šio projekto vertė yra 168 376,50 EUR, iš jų programos lėšomis buvo finansuojama 151 538,55 EUR. Pagrindiniam paramos gavėjui buvo numatytas finansavimas – 105 125,85 EUR iš Europos Sąjungos lėšų.

Pagrindinės projekto veiklos ir siekiami rezultatai: virtuvės modernizavimas, virtuvės įrangos pirkimas, reabilitacijos įrangos ir įrankių pirkimas, keleivinio automobilio neįgaliesiems pirkimas, lifto pritaikyto neįgaliesiems pirkimas, mokymai „Treneriai treneriams“, vizitas Guseve, vizitas Kazlų Rūdoje, konferencija „Pažangiųjų technologijų ir inovacijų diegimas ir pritaikymas slaugos ir socialinės globos srityse“, leidinio „Socialinės globos etika“ parengimas ir išleidimas.

Ši publikacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už publikacijos turinį atsako tik viešoji įstaiga Kazlų Rūdos socialinės paramos centras ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.

Nuoroda į programos internetinę svetainę: http://www.eni-cbc.eu/lr/lt/

Nuoroda į „EuropeAid“ internetinę svetainę: https://ec.europa.eu/europeaid/node/22_en

 

Projekto įgyvendinimas:

LEIDINYS „SOCIALINĖS APSAUGOS ETIKA. PROFESIONALI PAGALBA JUDĖJIMO PROBLEMŲ TURINTIEMS ŽMONĖMS IR LOVOJE GULINTIEMS PACIENTAMS“;

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE IR GUSEVO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ (2021-07-16);

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE IR GUSEVO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ (2021-07-05);

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE IR GUSEVO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ (2021-04-07);

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE IR GUSEVO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ (2021-03-29);

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE IR GUSEVO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ (2021-03-10);

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE IR GUSEVO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ (2020-12-28);

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE IR GUSEVO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ (2020-12-17);

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE IR GUSEVO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ (2020-04-16);

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE IR GUSEVO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ (2020-04-16);

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE IR GUSEVO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ (2020-01-29);

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE IR GUSEVO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ (2019-12-02);

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE IR GUSEVO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ (2019-11-05);

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE IR GUSEVO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ (2019-10-22);

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE IR GUSEVO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ (2019-10-10);