Kazlų Rūdos socialinės paramos centras - rūpinamės jumis!!!

Pr-Pn: 8.00 - 17.00

Transporto organizavimas

TIKSLAS – teikti transporto paslaugas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir/ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

PASLAUGOS GAVĖJAI:

 • Neįgaliems vaikams ir juos lydintiems asmenims
 • Asmenims, turintiems 0 – 25 procentus darbingumo lygio, ir kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis bei juos lydintiems asmenims
 • Asmenims, turintiems 30 – 55 procentus darbingumo lygio, ir kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis bei lydintiems asmenims
 • Asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis bei lydintiems asmenims
 • Asmenims, kurie dėl ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu
 • Smurtą patyrusioms šeimoms ir asmenims
 • Socialinės rizikos šeimoms ir vaikams, esant grėsmei jų fizinei ir psichinei gerovei
 • Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus nevyriausybinių organizacijų nariams

TRANSPORTO PASLAUGOS GALI BŪTI TEIKIAMOS:

 • Vykti į stacionarias socialinės globos, slaugos, gydymo ir reabilitacijos įstaigas, ortopedijos įmones, į Gydytojų konsultacinę komisiją (GKK) ar Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybą (NDNT)
 • Socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams – vykti į gydymo, medicininės reabilitacijos įstaigas, krizių centrus
 • Smurtą patyrusioms šeimoms ir asmenims vykti į krizių centrą ar psichologinę pagalbą teikiančią įstaigą
 • Neįgaliųjų, senyvo amžiaus nevyriausybinių organizacijų nariams vykti į sportinius, kultūrinius, pažintinius renginius.

 

Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo viešoje įstaigoje Kazlų Rūdos socialinės paramos centre ir kompensacijų už netarnybinio automobilių naudojimą tarnybinėms reikmėms mokėjimo taisyklės
Transporto paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas