ViešojI įstaiga Kazlų Rūdos socialinės paramos centras ir Kompleksinis socialinių paslaugų centras Gusevo rajono savivaldybės gyventojams įgyvendina projektą „Socialinių paslaugų plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje ir Gusevo rajono savivaldybėje“ (projekto Nr. LT-RU-1-047).

2019 m. spalio 10 dieną Gusevo socialinių paslaugų centre įvyko darbinis projekto partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo pagrindinio paramos gavėjo viešosios įstaigos Kazlų Rūdos socialinio paramos centro direktorė, projekto vadovė Renata Andriušienė, projekto finansininkė Kristina Vainorienė, projekto partnerio Gusevo Kompleksinio socialinių paslaugų centro Gusevo rajono gyventojams direktorė, vietinė projekto vadovė Liubov Gruško, vietinė finansininkė Anna Surina.

Susitikimo metu buvo aptarti su projekto įgyvendinimu susiję klausimai:

  • Avansu gautų pinigų naudojimas;
  • Projekto vykdytojams naudojamų lėšų pagrindimas;
  • Projekto dokumentų pildymas ir reikalavimai;
  • Išlaidos, patirtos iki projekto;
  • Netiesioginių išlaidų pagrindimas;
  • Aptartas pirkimų planas ir jo vykdymas;
  • Suderintos artimiausios veiklos.

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos. Bendras projekto biudžetas 168376,50 EUR (105125,85 EUR – ES lėšos, 46413,00 EUR – Rusijos Federacijos lėšos, 10 proc. projekto vertės sudarys paramos gavėjų lėšos).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 18 mėnesių.

 

                                                                                          Projekto vadovė Renata Andriušienė