Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos socialinės paramos centras ir Kompleksinis socialinių paslaugų centras Gusevo rajono savivaldybės gyventojams įgyvendindama projektą „Socialinių paslaugų plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje ir Gusevo rajono savivaldybėje“ (projekto Nr. LT-RU-1-047) išleido bendrą leidinį „SOCIALINĖS APSAUGOS ETIKA“ (200 egzempliorių). Viskas pateikiama dviem kalbomis – rusų ir lietuvių. Leidinyje rasite informaciją ir atsakymus: kaip elgtis su pagyvenusiais žmonėmis ir žmonėmis su negalia, kaip jų klausytis, kiek tikslinga parodyti empatijos, ar būtina sukurti išskirtines sąlygas, kai reikia pasiūlyti pagalbą, kiek svarbu fizinis kontaktas, rūpinimasis žmonėmis riboto judrumo ir gulinčiais pacientais, riboto judrumo žmonių reabilitacijos priemonės ir kt.

Nuoroda į leidinio el. versiją: http://www.krspc.lt/wp-content/uploads/2021/07/SOCIALINES-APSAUGOS-ETIKA.pdf