Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos socialinės paramos centras ir Kompleksinis socialinių paslaugų centras Gusevo rajono savivaldybės gyventojams įgyvendina projektą „Socialinių paslaugų plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje ir Gusevo rajono savivaldybėje“ (projekto Nr. LT-RU-1-047).

2021-04-07 įvyko paskutinė baigiamoji projekto veikla: konferencija apie pažangių technologijų ir inovacijų diegimą bei pritaikymą slaugos ir socialinės globos srityse.

Konferencijoje buvo paskaitytos trys paskaitos: 1. Robotizacija slaugoje, humanoidai, Italijos, Japonijos patirtys (lektorė Angelė Bajorienė, VšĮ Tarptautinės socialinės akademijos direktorė, Lietuvos mokslininkų sąjungos narė); 2. Sveikatos gurkšnis kasdien per technologijas ir inovacijas (lektorė Erika Bučienė, UAB „Slaugivita“); 3. Lietuvos patirtys, pasirinkimai (Angelė Bajorienė).

Konferencijos pabaigoje buvo pristatyti projekto rezultatai: Kazlų Rūdos – Renata Andriušienė, Gusevo – Liubov Nikolaevna Gruško.

Konferencijos dalyviams buvo pagaminta po rinkinį – užrašų knygutę ir rašiklį su projekto ženklais.

Projektas buvo finansuojamas iš 2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos. Bendra programos finansavimo suma 151538,85 euro (105125,85 euro – ES lėšos, 46413,00 euro – Rusijos federacijos lėšos), 16837,65 euro sudarė kofinansavimo lėšos.

 

                                                                                          Projekto vadovė Renata Andriušienė