2020 m. gruodžio 28 d. įvyko projekto „Socialinių paslaugų plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje ir Gusevo rajono savivaldybėje“, Nr. LT-RU-1-047, ketvirtasis darbinis partnerių nuotolinis susitikimas. Nuotolinio susitikimo dalyviai: Renata Andriušienė – pagrindinio paramos gavėjo, viešosios įstaigos Kazlų Rūdos socialinės paramos centro direktorė ir projekto vadovė; Kristina Vainorienė – pagrindinio paramos gavėjo projekto finansininkė, Liubov Gruško – projekto partnerio Gusevo Kompleksinio socialinių paslaugų centro Gusevo rajono savivaldybės gyventojams direktorė ir vietinė projekto koordinatorė, Anna Surina – projekto partnerio vietinė buhalterė.

Šio nuotolinio susitikimo metu buvo aptarti su projekto įgyvendinimu susiję klausimai:

  • Paramos gavėjo Nr. 2 straipsnis laikraštyje;
  • Likusių veiklų įgyvendinimas per pratęstą projekto laikotarpį;
  • Sutaupytų projekto lėšų panaudojimas;
  • Galimi ir reikalingi projekto biudžeto pakeitimai.