Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos socialinės paramos centras ir Kompleksinis socialinių paslaugų centras Gusevo rajono savivaldybės gyventojams įgyvendina projektą „Socialinių paslaugų plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje ir Gusevo rajono savivaldybėje“ (projekto Nr. LT-RU-1-047).

2021-03-29 įvyko projekto veikla: apsilankymas Guseve. Projekte numatytas Kazlų Rūdos dalyvių vizitas į Gusevą buvo pakeistas į nuotolinį susitikimą.

Susitikimo metu Gusevo partneriai pademonstravo, kokias šventes ir kaip švenčia Gusevo gyventojai, supažindino su paslaugas teikiančia įstaiga ir jos teikiamomis paslaugomis.

Taip pat pademonstravo projekto metu įsigytas techninės pagalbos priemones, pakalbino jomis besinaudojančius asmenis.

Vyko praktinė veikla – velykinio suvenyro – zuikio – gamyba. Gusevo ir Kazlų Rūdos socialinių paslaugų centruose zuikius gamino dienos užimtumo padalinio lankytojai. Pagaminti suvenyrai pradžiugins lankytojų artimuosius.

Nuotoliniame susitikime dalyvavo partneriai iš Gusevo ir Kazlų Rūdos.

Projekto vadovė Renata Andriušienė