Kazlų Rūdos socialinės paramos centras - rūpinamės jumis!!!

Pr-Pn: 8.00 - 17.00

Administracija

DIREKTORĖ RENATA ANDRIUŠIENĖ

Gimimo data 1955-02-12,Traksėdžių k., Šilutės rajonas

DUOMENYS APIE IŠSILAVINIMĄ

1978 m.

 

2007 m. 

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, ikimokyklinio auklėjimo pedagogika  ir psichologija. 

Vytauto Didžiojo universitetas.  Socialinio darbo magistras.

 

DARBO PATIRTIS

Nuo 1973 m. iki 1978m.

Nuo 1978 m. iki 1985 m.

Nuo 1986 m. iki 2003 m.

Nuo 2003 m.  

Vaikų lopšelio – darželio auklėtoja.

Kintų vaikų  lopšelio – darželio vedėja,

Kazlų Rūdos vaikų lopšelio – darželio  „Pušelė“ direktorė,

Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos socialinės paramos centro direktorė.

Socialinių paslaugų organizavimas nuo 2003 metų.

Tiesioginis darbas su senais, neįgaliais asmenimis – nuo 2003 metų.

Darbas su vaikais ir šeimomis vaikų dienos centre –  nuo 1997 metų.

SAVANORIŠKAS DARBAS

Nuo 1992 m.

Nuo 1997 m.

Kazlų Rūdos Carito savanorė, vedėja.

Projektas „Vaikų dienos centras „Šypsniukas“ projekto vadovė.

PROJEKTŲ RENGIMAS IR ADMINISTRAVIMAS

Nuo 1997 m. kasmet 

2003 m. 

2003 m.   

2004 m.       

2001 m. 

2005 m.

2006 m.

2008 m. 

2011 m. 

2016 m.

2017 m.                             

2017 m.                           

2019 m.    

Vaikų dienos centras „Šypsniukas“.

Socialinių paslaugų teikimas Kazlų Rūdos sav. gyventojams.

Socialinės paramos teikimas Kazlų Rūdos savivaldybėje. 

Socialinė parama Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams.

Globos ir rūpybos darbų projektas, pagal darbo biržos paramą.

Laikino gyvenimo paslaugos Kazlų Rūdos savivaldybėje.

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje.

Socialinės globos namų senyvo amžiaus asmenims plėtra.

Nestacionarių socialinių paslaugų  plėtra VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centre.  

VŠĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centro, esančio Vytauto g. 45A , Kazlų Rūda, gyventojų sąlygų gerinimas.

Integrali pagalba Kazlų Rūdos sav. gyventojų namuose.

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Kazlų Rūdoje.

Socialinių paslaugų plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje ir Gusevo rajono savivaldybėje.

DALYVAVIMAS KITUOSE PROJEKTUOSE

ESF projektas „Išlik  darbo rinkoje „ Darbo rotacijos, Įdarbinimo subsidijuojant, Darbo įgūdžių rėmimo programos.

Nuo 2012 metų viešųjų darbų įgyvendinimo Kazlų Rūdos  savivaldybės projektai ir jų administravimas.

Darbo vietų steigimas įstaigoje, įdarbinant ilgalaikius bedarbius, jaunimą, asmenis su negalia.