Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos socialinės paramos centras - rūpinamės jumis!!!

Pr-Pn: 8.00 - 17.00

Globa asmens namuose

TIKSLAS sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi savo namuose, bendruomenėje, užtikrinant tinkamų socialinės globos paslaugų teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti negalią, ligą, socialinę atskirtį ir užkirsti kelią kitoms socialinėms problemoms kilti.

PASLAUGOS GAVĖJAIsuaugę asmenys su sunkia negalia, senatvės pensijos amžių sukakę asmenys su sunkia negalia, vaikai su negalia, vaikai su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmenys, suaugę asmenys su negalia.

TEIKIAMOS PASLAUGOS:

 • Informavimas,
 • Konsultavimas,
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas,
 • Bendravimas,
 • Laisvalaikio organizavimas,
 • Maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną),
 • Asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.),
 • Psichologinė-psichoterapinė pagalba,
 • Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba,
 • Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.),
 • Darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),
 • Sveikatos priežiūros paslaugos,
 • Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

 

Naujienos: