2022 m. lapkričio 7 d. viešosios įstaigos Kazlų Rūdos socialinės paramos centro Nestacionarių paslaugų padalinyje, buvo organizuota „Pyragų diena“.

Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems ir dalyviams, kurie vaišino gardžiais pyragais. 

Surinkti pinigai paaukoti „Išsipildymo akcijai 2022“.

 

Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeima, Diana Datenytė