Kazlų Rūdos socialinės paramos centras - rūpinamės jumis!!!

Pr-Pn: 8.00 - 17.00

Bendruomeniniai vaikų globos namai

TIKSLASužtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai apgyvendinamam vaikui (toliau – vaikas) globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialines paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

PASLAUGOS GAVĖJAIvaikai nuo 0 iki 18 metų amžiaus, kuriems nustatyta trumpalaikė, laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), neišskiriant brolių ir seserų, neatskiriant vaiko nuo nepilnametės motinos; vyresnis kaip 18 metų asmuo (jo prašymu ir steigėjo sutikimu), kai išlaikymas globos namuose yra pratęstas iki jis baigs bendrojo lavinimo mokyklą.

TEIKIAMOS PASLAUGOS:

 • Informavimas,
 • Konsultavimas,
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas,
 • Apgyvendinimas,
 • Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.),
 • Darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),
 • Laisvalaikio organizavimas,
 • Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba,
 • Asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.),
 • Maitinimas,
 • Sveikatos priežiūros paslaugos,
 • Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

 

Naujienos: