Kazlų Rūdos socialinės paramos centras - rūpinamės jumis!!!

Pr-Pn: 8.00 - 17.00

Sveikatos šaltinio beieškant

Baigtas įgyvendinti projetas „Sveikatos šaltinio beieškant“. Projektas skirtas  asmenims, turintiems problemų dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir jų artimiesiems. Šiuo projektu buvo siekiama, kad asmuo sužinotų apie galimus būdus pasveikti nuo priklausomybės bei šios ligos padarinių, prevencijos ir intervencijos metodais galėtų gauti pagalbą iš kvalifikuotų specialistų, spręstų su priklausomybe susijusias problemas.

Tai  tęstinis projektas, vykdomas nuo 2013 metų. Kasmet šiuo projektu pasinaudojo vis daugiau Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų. Vieni iš jų projekte dalyvavo nebe pirmi metai, kadangi pajuto projekto naudą ir įvertino besikeičiantį gyvenimą.

Vykdant šį projektą pastebėta, kad vien tik medikamentinio gydymo dažniausiai nepakanka. Norint sumažinti atkryčio riziką būtina užtikrinti pagalbos tęstinumą. Vienas iš būtų yra individualios palaikomojo pobūdžio priklausomybių konsultanto ir psichologo konsultacijos, kitas – terapinės grupės. Terapinė grupė – psichologinės pagalbos teikimo būdas, kuomet žmonių grupėje vykstantys procesai pasitarnauja sprendžiant emocines, asmenybės, elgesio problemas, siekiant plačiau ir giliau pažinti, tobulinti savo asmenybę. Terapinėje grupėje sprendžiamos tiek įsisąmonintos, tiek pasąmonėje slypinčios problemos. Šie išvardinti būdai rekomenduojami ir po psichologinės socialinės reabilitacijos programos.

Bendraujant su specialistais, savo darbe susiduriančiais su asmenimis, kurie turi problemų su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, išaiškėjo, kad daugumai trūksta žinių, kad gebėtų organizuoti kokybiškas prevencijos priemones. Be to, ypatingai svarbu dalintis intervencine patirtimi, siekiant suteikti kuo paveikesnes paslaugas priklausomiems asmenims ir jų artimiesiems.

Priklausomybių konsultantas Remigijus Balčiūnas

 

Projekto įgyvendinimas: