Techninės pagalbos priemonės (TPP) pagerina asmenų, kuriems jos reikalingos, gyvenimo kokybę.

Asmuo norėdamas įsigyti techninės pagalbos priemonę (TPP) turi pateikti šiuos dokumentus:
  • išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), išrašas galioja 12 mėnesių;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą/ leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (taikoma tik užsieniečiams);
  • dokumentą, patvirtinantį asmens gyvenamąją vietą (pažymą apie gyvenamosios vietos deklaraciją);
  • neįgalumo pažymėjimą; specialiųjų poreikių (priežiūros/slaugos) nustatymo pažymą; pensijos gavėjo pažymėjimą.
*Norint gauti funkcinę lovą, čiužinį nuo pragulų, staliuką prie lovos būtina pristatyti visišką negalią liudijantį pažymėjimą arba specialiosios nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją. *Gyvenamosios vietos deklaraciją reikia pateikti, jei asmens duomenų nėra SPIS (Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje).
Mokamų techninės pagalbos priemonių kainos:
Judėjimo TPP
Įmokos už įsigytas TPP EUR Už pakartotinai išduodamą TPP
Automatiškai reguliuojama lova 72 35
Rankomis reguliuojama lova 43 20
Naktipuodžio kėdutė 6 3
Vaikštynė su staliuku 9 5

*Įmoka yra vienkartinė, kuri sumokama išduodant techninę pagalbos priemonę.

 

Grąžinus lovą praėjus ne daugiau kaip 12 mėnesių nuo išdavimo datos grąžinama dalis įmokos
TPP buvo gauta Nauja Naudota
Automatiškai reguliuojama lova 29 15
Rankomis reguliuojama lova 15 8
PASTABA:
VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centras atlieka tik tarpininkavimo funkciją, perduodant Marijampolės techninės pagalbos neįgaliesiems centrui asmens prašymą ir kitus reikalingus dokumentus dėl judėjimo techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo, aprūpinimo elektriniais vežimėliais bei klausos ir regos techninės pagalbos priemonėmis.

Pikčiausia negalia – prisirišimas prie savo negalių. (Seneka)