Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas,

Ir nueitų dienų graži rimtis.

Tai, kas praėjo, kas jau buvo –

Kaip kraitis, dovana arba lemtis.

O būsimieji metai tegul būna

Praėjusių brandus ir ilgas tęsinys !

 

Šie palinkėjimai buvo skirti viešosios įstaigos Kazlų Rūdos socialinės paramos centro Senelių globos namų gyventojoms Kristinai Danguolei Grigaitienei, Elenai Pumputienei – 80-ojo jubiliejaus proga ir Onai Štrimaitienei – 90-ojo  jubiliejaus proga.

Garbingo amžiaus sulaukusias gyventojas pasveikinti su gėlėmis ir gražiais palinkėjimais atvyko Kazlų Rūdos savivaldybės mero pavaduotojas Marius Žitkus, savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Judita Simanavičienė. Saulėtų dienų, gėrio ir sveikatos linkėjo viešosios įstaigos Kazlų Rūdos socialinės paramos centro direktorė Renata Andriušienė, Senelių globos namų darbuotojos, gyventojai.  Visi pasidžiaugė neeilinėmis sukaktimis, nueitu prasmingu gyvenimo keliu, palinkėjo, kad sveikata būtų stipri, o metai šviesūs.

Jubiliatės buvo iškilmingai pagerbtos tautinėmis juostomis, akordeono skleidžiama šventine muzika, tviskančia šviesos ugnele ant tortų, gėlėmis. Susirinkusieji pagerbė skambiu ir iškilmingu ”ilgiausių metų”.

Ilgiausių Jums mūsų mielosios metų, būkit sveikos ir laimingos mūsų globoje.

                Senelių globos namų socialinė darbuotoja Rūta Simanauskienė