Š. m. gegužės mėnesį šventėme ilgametės Pagalbos į namus paslaugos gavėjos Aldonos Kudžmienės 90-ąjį jubiliejų. Šiai klientei Pagalbos į namus paslauga teikiama nuo 2005 m. spalio 3 d. (kai jai dar buvo tik 75 m.) Visos įstaigos vardu Aldoną pasveikino ir geriausius linkėjimus perdavė socialinio darbo organizatorė Danutė Berteškienė, tuo pačiu perdavusi ir Kazlų Rūdos mero Manto Varaškos sveikinimą bei dovanėlę.

Susitikimo metu klientė sakė: „Gyvenimas buvo prasmingas… Bet per greitai skaičiuojami vis didesni jubiliejai“.