Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos socialinės paramos centras - rūpinamės jumis!!!

Pr-Pn: 8.00 - 17.00

INTEGRALI PAGALBA ASMENS NAMUOSE

Baigtas įgyvendinti projektas „Integrali pagalba Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų namuose“. Projektas buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų  investicinių veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „Integrali pagalba į namus“.

Projekto tikslas – teikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo ar senyvo amžiaus asmenims jų namuose, bei konsultacinę pagalbą šeimos nariams. Siekiama, kad neįgalius asmenis namuose prižiūrintys šeimos nariai galėtų tobulinti savo profesinę kvalifikaciją, dalyvautų darbo rinkoje.