Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos socialinės paramos centras - rūpinamės jumis!!!

Pr-Pn: 8.00 - 17.00

INTEGRALI PAGALBA ASMENS NAMUOSE

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos socialinės paramos centras įgyvendina projektą „Integrali pagalba Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų namuose“. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų  investicinių veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „Integrali pagalba į namus“.

Projekto tikslas – teikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo ar senyvo amžiaus asmenims jų namuose, bei konsultacinę pagalbą šeimos nariams. Siekiama, kad neįgalius asmenis namuose prižiūrintys šeimos nariai galėtų tobulinti savo profesinę kvalifikaciją, dalyvautų darbo rinkoje.

Projekto vykdytojas VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centras integralią pagalbą teikia Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams mieste ir kaime nuo 2017 m. kovo mėnesio. Yra suburtos 2 mobilios komandos, kuriose paslaugas teikia socialinis darbuotojas, slaugytojas, kineziterapeutas/masažuotojas/ergoterapeutas, socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojo padėjėjai, psichologas. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu integrali pagalba numatoma suteikti 20 klientų: neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų, neįgalių vaikų.  Integrali pagalba 1 asmeniui teikiama iki 4,5 valandų per dieną, iki 5 dienų per savaitę.

Paslaugą skiria ir mokėjimą nustato Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyrius.

Paslaugą teikia Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos socialinės paramos centras. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į paramos centro administraciją, tel. 8(343)25425 arba 8(699)57680.