Užgavėnės – tai šventė kurios metu persirengėliai stengiasi atbaidyti blogį, sudeginti visas negandas.
Šventėje, kuri vyko Jankuose, dalyvavo Plutiškių, Kazlų Rūdos, Jankų jaunimas ir jų tėveliai. Bendrystėje palaikėme savo krašto tradicijas, tikėdami, kad išvydami blogį su viltimi gyvensime taikoje.
VšĮ socialinės paramos centro darbuotoja, dirbanti su šeimomis, Kristina Alaunienė pasirūpino, kad šeimos turėtų galimybę atvykti į šventę, padėjo pasigaminti užgavėnių kaukes, šauniai prisijungė dalyvaujant apeigose. Socialinė darbuotoja Nijolė Černevičienė pasirūpino, kad šventėje ir maži ir vyresni galėtų save išbandyti rungtyse, pamokė žaidimų, ratelių, šokių. 
Dėkojame už bendradarbiavimą Jankų bendruomenei, Jankų vaikų dienos centrui ,,Mes esame“, Jankų, Būdos kultūros centro darbuotojoms, Eglei Kančienei, Rimai Bosienei.