Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos iniciatyva nuo 2004 m. kasmet rugsėjo 27 d. Lietuvoje oficialiai švenčiama Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Ši diena siejama ir su šv. Vincento Pauliečio vardu.

Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos socialinės paramos centro darbuotojų iškilmingas profesinės dienos minėjimas prasidėjo Šv. Mišiomis, kurių metu klebonas pasakė palaikantį ir drąsinantį pamokslą, bei didžiavosi, jog mūsų krašte socialinė sritis yra itin išvystyta.

Socialinių darbuotojų dienos minėjimas persikėlė į Kazlų Rūdos savivaldybės viešąją biblioteką. Pasveikinti socialinėje srityje dirbančių darbuotojų susirinko gausus būrys svečių: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos meras Mantas Varaška, vicemeras Marius Žitkus, Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Judita Simonavičienė ir keletas skyriaus darbuotojų, Kazlų Rūdos parapijos klebonas Renaldas Janušauskas ir vikaras Valdemaras Smulskis, Neįgaliųjų draugijos pirmininkė Ramutė Sarapinavičienė, projekto partnerių delegacija iš Gusevo, Kazlų Rūdos viešosios bibliotekos direktorė Vilija Šemetienė ir kt.

VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centro direktorė Renata Andriušienė sveikino įstaigos darbuotojus su profesine švente įteikdama vardines padėkas už ilgametį, atsakinga, kruopštų darbą. Nepamiršti buvo ir socialinio darbuotojo padėjėjai, kuriems įstaigos direktorė įteikė saldžias dovanas. Šventės dalyvius savo muzika linksmino Jūrės kaimo kapela „Medlieva“.

Daug gražių žodžių, ir sveikinimų išgirdo socialiniai darbuotojai ir jų paėjėjai, kurie tikisi, kad bus matomi ir išgirsti ne tik profesinės dienos proga.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jolita Gustaitienė