Atsiliepėme į Socialinių paslaugų priežiūros departamento kvietimą ir prisijungėme prie iniciatyvos „Daugiau šilumos Ukrainai“.

Administracija, Senelių globos namų darbuotojų kolektyvas, paramos šeimai tarnyba ir dienos užimtumo suaugusiems padalinys, gaminome specialias šildančias žvakes.

Pagamintos žvakės perduotos Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Kauno centrui, kurie koordinuoja gaminių gabenimą į Ukrainą.