Š. m. kovo 3 d. Senelių globos namuose autoriai Paulius Saudargas ir Goda Krukauskienė pristatė knygą ir trumpametražį filmą „Kalinio riba“.

Pasiklausyti pristatymo ir pažiūrėti trumpametražio filmo susirinko knygų skaitymui neabejinga Senelių globos namų bendruomenė. Šioje knygoje, remiantis liudijimais, istoriniais faktais ir moksliniais tyrinėjimais nagrinėjamos žvėriškos SSRS kalėjimų ir priverstinio darbo lagerių sąlygos, kuriomis kaliniai kas dieną artėjo prie ribos tarp šiapus ir anapus.

Po pristatymo visi norėjusieji gavo dovanų po pristatytą knygą.

Dėkojame knygos autoriams – Pauliui Saudargui ir Godai Krukauskienei už įdomų pristatymą, bei vicemerui Mariui Žitkui už organizavimą.

Direktoriaus pavaduotoja bendriems reikalams

Aistė Žitkienė