2022 m. vasario 17 d. viešojoje įstaigoje Kazlų Rūdos socialinės paramos centro paramos šeimai tarnybos padalinyje vyko paskaita „Kaip užmegzti ryšį su paaugliu ir kalbėti su juo apie lytiškumą“. Renginį organizavo centro socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis: Vaida Bosienė, Edita Stankevičienė, Rima Paškauskienė, Lina Čekaitienė, bendradarbiaujant su Kazlų Rūdos visuomenės sveikatos biuro specialistais. Paskaitą vedė lektorė Lina Braukylienė.

Paskaitos metu lektorė supažindino tėvus kaip kalbėti su vaikais lytiškumo tema skirtingais jų amžiaus tarpsniais, pateikiant mokslu grįstą informaciją. Ji pateikė pavyzdžių iš savo darbinės bei asmeninės patirties, kvietė dalyvius dalintis savo patirtimi, diskutuoti. Kadangi lytiškumo tema kalbėtis visuomenėje nėra lengva ir įprasta – suteiktos žinios ir įžvalgos paskaitos dalyviams buvo įdomios ir naudingos.