Senelių globos namų gyventojai ir/ ar jų artimieji gali išsakyti savo nuomonę apie sveikatos priežiūros paslaugas, teikiamas Senelių globos namuose, užpildydami apklausos anketą (anonimiškai).

 

Anketą galima rasti įstaigos internetiniame puslapyje www.krspc.lt  -> PADALINIAI IR PASLAUGOS -> SENELIŲ GLOBOS NAMAI -> STACIONARINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VERTINIMO ANKETA

 

Anketą užpildyti galite pasinaudoję kompiuteriu, esančiu poilsio kambaryje arba plančetiniu kompiuteriu (teirautis pas socialines darbuotojas).

 

Pagalbos pildant anketą drąsiai galite paprašyti socialinių darbuotojų.