2023 m. balandžio 19 d. viešosios įstaigos Kazlų Rūdos socialinės paramos centro direktorė Renata Andriušienė dalyvavo Marijampolės kolegijos bendradarbiavimo sutarčių su socialiniais partneriais apskrito stalo diskusijoje „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo indėlis socialiniame darbe“, kurioje  buvo pasirašyta tolimesnio bendradarbiavimo su Marijampolės kolegija sutartis.