Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos socialinės paramos centras - rūpinamės jumis!!!

Pr-Pn: 8.00 - 17.00

INTEGRALIOS PAGALBOS TEIKIMAS IR PLĖTRA LIETUVOS SAVIVALDYBĖSE NR. 07-003-P-0001

            Nuo 2023 m. vasario 1 d. viešoji įstaiga Kazlų Rūdos socialinės paramos centras vykdo projektą Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“. Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

           Šis projektas – tai galimybė tęsti integralios pagalbos  (globos ir slaugos) teikimą  Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams, gaunantiems globos paslaugas asmens namuose.

           Integralios pagalbos paslaugos Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams buvo teikiamos 2015-2021 metais. Šios paslaugos  asmenims teikiamos nemokamai.

          Projekto „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ trukmė –  2023 m. vasario 1 d. – 2026 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims.

Integrali pagalba susideda iš dviejų dalių:

  1. Dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu;
  2. Slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

          Paslaugas teikia mobilios komandos. Komandą sudaro specialistai: socialinių paslaugų srities (socialinis darbuotojas, individualios priežiūros darbuotojai) ir slaugos (bendrosios praktikos  slaugytojas, slaugytojo padėjėjai, kineziterapeutas/masažuotojas) .

          Projekto įgyvendinimo laikotarpiu integralią pagalbą planuojama suteikti ne mažiau kaip 35 asmenims.

           Planuojamas integralią pagalbą teikiančių mobiliųjų komandų narių kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas, aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga ir įrenginiais, kurie reikalingi integralios pagalbos teikimui.

           Numatoma, kad projekto vykdymo metu bus pakelta darbuotojų profesinė kvalifikacija, suteiktos integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugos ne mažiau 35 gavėjams, patenkinti gyvybiškai svarbūs neįgalių vaikų, suaugusių asmenų su negalia  ir senyvo amžiaus asmenų poreikiai, užtikrintas šeimos narių konsultavimas jiems rūpimais klausimais, suteikta psichologinė pagalba gavėjams, artimiesiems ir darbuotojams, paskatintas šeimos narių ir bendruomenės įsitraukimas į neformaliosios pagalbos teikimą.