Kazlų Rūdos socialinės paramos centras - rūpinamės jumis!!!

Pr-Pn: 8.00 - 17.00

Globos centras

Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems Kazlų Rūdos savivaldybėje gyvenantiems fiziniams globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams, budintiems globotojams, įtėviams ir asmenims ketinantiems tapti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais, ir globojamiems (rūpinamiems) ar įvaikintiems vaikams, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga pagalba.

Globos centre globėjams ir globojamiems vaikams teikiamos paslaugos:

 • Informavimas;
 • Konsultavimas;
 • Tarpininkavimas;
 • Individualios psichologo konsultacijos;
 • Organizuojamos savitarpio paramos grupės;
 • Sociokultūrinės paslaugos;
 • Vedami Gimk mokymai. 

Paslaugų gavėjai:

 • Fiziniai globėjai (rūpintojai);
 • Globėjai giminaičiai;
 • Budintys globotojai;
 • Įtėviai;
 • Globojami ir įvaikinti vaikai;
 • Asmenys ketinantys tapti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais.

TAPK BUDINČIU GLOBOTOJU

Budintis globotojas – laikinasis vaiko globėjas, kuris vaiką globoja savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepti vaiko poreikius ir kasdienę priežiūrą.

Budintis globotojas:

 1. Prižiūri vaiką pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymą.
 2. Nėra įstatyminis vaiko atstovas, globoja vaiką pagal Globos centro įgaliojimus.
 3. Globos trukmė: iki 12 mėnesių, kol vaikui baigsis laikinoji globa. Per šį laiką vaikas gali būti sugrąžintas į biologinę šeimą ar jam bus nustatyta nuolatinė globa, ar jis bus įvaikintas.
 4. Vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų (su savais vaikais) skaičius – ne daugiau 6 vaikų.


Budinčio globotojo gaunamas atlygis ir išmokos:

 1. Vienkartinė išmoka vaiko vietai įkurti – 8 BSI;
 2. Atlygis  – 1 MMA;
 3. Priemoka:
  • 0,5 MMA už kiekvieną šeimoje apgyvendintą vaiką;
  • 0,75 MMA už neįgalaus vaiko priežiūrą;
  • 0,75 MMA už kūdikio (iki 1 metų amžiaus) priežiūra;
  • 0,75 MMA už vaiko nuo 12 m. iki 18 m. amžiaus priežiūrą;
 4. Globos rūpybos išmoka:
  • vaikui iki 6 m. – 5,2 BSI;
  • vaikui nuo 6 iki 12 m. – 6 BSI;
  • vaikui nuo 12 iki 18 m. – 6,5 BSI;
  • vaikui, kuriam nustatytas neįgalumo lygis, neatsižvelgiant į jo amžių – 6,5 BSI;
 5. Globos rūpybos tikslinis priedas – 4 BSI;
 6. Pagalbos pinigai už vieną vaiką 7,7 BSI, už 2 ir daugiau vaikų po 9 BSI;
 7. Tikslinė kompensacija neįgaliam vaikui slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidoms (mokama pagal LR valstybinių šalpos išmokų įstatymą).

2022 m. MMA=730,00 Eur/mėn., BSI=46,00 Eur

Kaip tapti budinčiu globotoju?

 1. Prašymas ir kiti dokumentai pateikiami Savivaldybėje pagal gyvenamą vietą.
 2. Dalyvavimas grupinio darbo užsiėmimuose, pagal GIMK programą ir individualūs susitikimai su atestuotais socialiniais darbuotojais jūsų namuose.
 3. Gavus teigiamą išvadą sudaroma sutartis su globos centru.

 

Globos centro 2023 m. viešinimo veiklų planas

Globos centro veiklos planas 2023 metai

Globėjo (rūpintojo) parinkimo likusiam be tėvų globos vaikui komisijos darbo reglamentas

Globos centro pagalbos paslaugų teikimo budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams tvarkos aprašas

 

Naujienos: